Bỏ qua nội dung
OmeTV » Điều Kiện

Điều Kiện

Chào mừng bạn đến OmeTV!

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định về việc sử dụng Trang web của OmeTV, có tại https://ometv.red/.

Bởi truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng anh chấp nhận những điều kiện. Không tiếp tục sử dụng OmeTV nếu bạn không đồng ý để mất tất cả các điều kiện nêu trên trang này.

Sau thuật ngữ áp dụng các Điều Khoản, Chính Tuyên bố và từ Chối không Báo trước và tất cả các thỏa Thuận: "Khách hàng", "bạn" và "Bạn" là bạn, các người đăng trên trang web này và tuân thủ phải của công Ty điều kiện. "Công Ty", "chúng Ta", "Chúng tôi", "Chúng tôi," và "Chúng ta", đề cập đến công Ty chúng tôi. "Bữa tiệc", "Bên", hay "Chúng tôi", đề cập đến cả các Khách hàng và bản thân mình. Tất cả các điều khoản tham khảo các cung cấp, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình của chúng tôi hỗ trợ Khách hàng ở một cách thích hợp nhất cho mục đích của cuộc họp các Khách hàng của cần đối với các điều khoản của công Ty của nói dịch vụ phù hợp với và thể hiện hành luật của hà Lan. Sử dụng bất kỳ trên thuật ngữ hay nói cách khác, trong số ít, số nhiều vốn và/hoặc ông ấy hoặc họ, được thực hiện như là hoán đổi cho nhau, và vì vậy là ám chỉ đến cùng.

Cookie

Chúng tôi sử dụng sử dụng bánh. Bởi truy cập vào OmeTV, bạn đồng ý sử dụng bánh trong thỏa thuận với OmeTV của Chính Sách.

Hầu hết các trang web tương tác dụng để cho chúng tôi lấy của người dùng chi tiết cho mỗi truy cập. Bánh quy được sử dụng bởi trang web của chúng tôi để cho các chức năng của một số khu vực để làm cho nó dễ dàng hơn cho người truy cập trang web của chúng tôi. Một số liên kết của chúng tôi/đối tác quảng cáo cũng có thể sử dụng bánh.

Giấy phép

Trừ khi có OmeTV và cấp giấy phép của riêng các trí tuệ cho tất cả các tài liệu trên OmeTV. Tất cả quyền sở hữu đã được đặt trước. Bạn có thể truy cập này từ OmeTV sử dụng bị hạn chế thiết lập trong các điều khoản.

Bạn không phải:

 • Tái tài liệu từ OmeTV
 • Bán, thuê hoặc giấy phép tài liệu từ OmeTV
 • Tái tạo, sao, hoặc sao chép tài liệu từ OmeTV
 • Phân phối lại nội dung từ OmeTV

Thỏa Thuận này sẽ bắt đầu vào những ngày này.

Bộ phận trang web này cung cấp một cơ hội cho người dùng để viết và trao đổi ý kiến và thông tin trong khu vực nhất định của các trang web. OmeTV không lọc, chỉnh sửa xuất bản hoặc xem xét trước sự hiện diện của họ trên trang web. Ý kiến không phản ánh điểm và ý kiến của OmeTV của đại lý và/hoặc chi nhánh. Ý kiến, theo quan điểm và ý kiến của người gửi quan điểm của họ và ý kiến. Đến mức cho phép của luật, OmeTV không chịu trách nhiệm về các ý Kiến hay cho bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại hoặc chi phí gây ra và/hay bị như là một kết quả của bất kỳ sử dụng và/hoặc đăng và hoặc sự xuất hiện của ý Kiến trên trang web này.

OmeTV có quyền để theo dõi tất cả ý Kiến và để loại bỏ mọi ý Kiến đó có thể được coi là không thích hợp, tấn công hay nguyên nhân vi phạm các Điều Khoản.

Bạn bảo đảm rằng:

 • Bạn có quyền bài bình Luận trên trang web của chúng tôi và có cả giấy phép cần thiết và đồng ý làm như vậy
 • Các ý Kiến không xâm nhập vào bất kỳ trí tuệ phải, bao gồm, nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế, hoặc nhãn hiệu của bất kỳ thứ ba bên;
 • Các ý Kiến không có bất kỳ phỉ báng, bôi nhọ, khiếm nhã hay không trái pháp luật vật liệu đó là một cuộc xâm lược của chính
 • Các ý Kiến sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy kinh doanh hoặc chỉnh hoặc nay thương mại hoạt động hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Bạn hướng cấp OmeTV một phi độc quyền, giấy phép sử dụng, sao lại, chỉnh sửa và ủy quyền cho những người khác để sử dụng, tạo và đổi các ý Kiến của bạn trong bất kỳ và tất cả các hình thức, dạng hoặc phương tiện truyền thông.

Siêu liên kết nội Dung của chúng tôi

Các tổ chức sau có thể liên kết tới trang Web của chúng tôi không cần văn bản cho phép:

 • Các cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Tin tức, tổ chức;
 • Trực tuyến mục nhà phân phối có thể liên kết tới trang Web của chúng tôi theo cách tương tự như họ liên kết tới trang Web khác liệt kê doanh nghiệp, và
 • Hệ thống công Nhận các Doanh nghiệp ngoại trừ mời tổ chức phi lợi nhuận từ thiện trung tâm mua sắm, và gây quỹ từ thiện nhóm mà có thể không liên kết tới trang Web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết tới trang chủ của chúng tôi, để ấn phẩm hoặc để thông tin trang Web khác, miễn là các liên kết: (a) không phải ở bất kỳ cách lừa đảo; (b) không sai hàm ý tài trợ, xác nhận hay chấp thuận của các liên kết bên, các sản phẩm và dịch vụ, và (c) phù hợp trong hoàn cảnh của các liên kết của đảng trang web.

Chúng ta có thể xem xét và phê duyệt khác yêu cầu liên kết từ sau loại của các tổ chức:

 • thường nổi tiếng người tiêu dùng và nguồn thông tin;
 • dot.com trang web cộng đồng;
 • hiệp hội hoặc nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện;
 • trực tuyến mục nhà phân phối;
 • internet cổng;
 • kế toán, luật pháp, và công ty tư vấn, và
 • cơ sở giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận yêu cầu liên kết từ những tổ chức nếu chúng tôi quyết định rằng: (một) liên kết sẽ không làm cho chúng ta nhìn không thuận lợi cho mình hoặc để chúng tôi được công nhận các doanh nghiệp; (b) việc tổ chức không có bất kỳ cực hồ sơ với chúng tôi; (c) lợi ích cho chúng ta khỏi tầm nhìn của các liên kết đền bù sự vắng mặt của OmeTV; và (d) liên kết, trong bối cảnh của tổng thông tin tài nguyên.

Các tổ chức này có thể liên kết đến nhà chúng tôi trang vì vậy, dài như liên kết: (a) không phải ở bất kỳ cách lừa đảo; (b) không sai hàm ý tài trợ, xác nhận hay chấp thuận của các liên kết, tiệc tùng và sản phẩm của mình hoặc dịch vụ, và (c) phù hợp trong hoàn cảnh của các liên kết của đảng trang web.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến liên kết tới trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi một e-mail cho OmeTV. Xin bao gồm tên của bạn, tên tổ chức, các thông tin liên lạc, cũng như địa chỉ của trang web của bạn, một danh sách của bất kỳ Url từ mà bạn có ý định để liên kết tới trang Web của chúng tôi, và một danh sách của những tập tin trên trang web của chúng tôi đó, bạn muốn liên kết. Chờ 2-3 tuần cho một phản ứng.

Chấp thuận tổ chức có thể liên kết tới trang Web của chúng tôi như sau:

 • Bằng cách sử dụng của công ty của chúng tôi tên hay
 • Bằng cách sử dụng những tài nguyên thống định vị được liên kết đến, hoặc
 • Bằng cách sử dụng bất kỳ khác, mô tả của chúng tôi trang Web được liên kết đến đó có ý nghĩa trong bối cảnh và dạng của nội dung trên liên kết của đảng trang web.

Không sử dụng OmeTV logo của hoặc các tác phẩm nghệ thuật sẽ được cho phép để kết nối vắng mặt một nhãn hiệu giấy phép thỏa thuận.

các khung

Mà không cần sự chấp thuận trước và văn bản cho phép, anh không thể tạo ra khung trên trang Web của chúng tôi làm thay đổi trong bất kỳ cách các hình ảnh thuyết trình hay sự xuất hiện của trang Web của chúng tôi.

Nội Dung Trách Nhiệm

Chúng ta sẽ không được dung xuất hiện trên trang Web. Bạn đồng ý để bảo vệ và bảo vệ chúng tôi chống lại tất cả tuyên bố đó là tăng trên trang Web. Không, link(s) nên xuất hiện trên trang Web bất kỳ điều đó có thể được giải thích như bôi nhọ, khiêu dâm hoặc tội phạm, hoặc có vi phạm, nếu không vi phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm hoặc vi phạm khác, bất kỳ thứ ba bên quyền.

Sự Riêng Tư Của Bạn

Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật

Đặt phòng của Quyền

Chúng tôi có quyền để yêu cầu rằng bạn loại bỏ tất cả các đường dẫn hoặc bất cứ liên kết tới trang Web của chúng tôi. Bạn chấp nhận loại bỏ ngay lập tức tất cả các liên kết tới trang Web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền để amen những điều kiện và đó là liên kết mật bất cứ lúc nào. Bởi liên tục liên kết tới trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý, và làm theo những liên kết điều kiện.

Loại bỏ các đường dẫn từ trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết của chúng tôi trên trang Web đó là xúc phạm cho bất cứ lý do gì, bạn là do để liên hệ với và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ cân nhắc yêu cầu để bỏ đường dẫn, nhưng chúng ta không có nghĩa vụ phải hoặc vì vậy, hoặc để đáp ứng với bạn trực tiếp.

Chúng tôi không đảm bảo rằng những thông tin trên trang web này là đúng, chúng tôi không bảo đảm đầy đủ của nó, hoặc độ chính xác, cũng không phải do chúng tôi hứa sẽ đảm bảo rằng các trang web vẫn còn có hoặc là các tài liệu trên những trang web là giữ cho đến ngày.

Từ chối

Đến mức tối đa cho phép của luật pháp, chúng tôi loại bỏ tất cả các đại diện, và bảo đảm điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và sử dụng các trang web này. Không có gì trong này từ bỏ sẽ:

 • hạn chế hoặc loại trừ chúng tôi, hay trách nhiệm cho cái chết hoặc tổn thương cá nhân;
 • hạn chế hoặc loại trừ chúng tôi, hay trách nhiệm cho gian lận hay xuyên tạc;
 • giới hạn của chúng tôi bất kỳ hoặc nợ của bạn trong bất kỳ cách nào mà không được cho phép theo pháp luật, hoặc
 • loại trừ bất kỳ của chúng tôi, hoặc của nợ đó không thể loại trừ theo luật pháp.

Hạn chế và cấm đoán của trách nhiệm thiết lập trong Phần này và những nơi khác trong này từ bỏ: (một) có thể đến đoạn; và (b) cai trị tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc từ chối, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, trong sai lầm và vi phạm luật thuế.

Như các trang web và những thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại của bất kỳ tự nhiên.